Cộng đồng chia sẻ kiến thức về bóng bàn,nơi những người chơi bóng bàn giao lưu chia sẻ và tìm hiểu thêm kiến thức.

LightBlog

Breaking

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Từ điển bóng bàn phần 5

Loop Kill - Giật sát thủ


A loop kill is a very aggressive loop with a focus on speed in order to finish the point. A loop kill can be considered halfway between a smash and a loop, aiming for high speed with some spin to help control it.

Giật sát thủ là một cú giật rất mạnh tập trung vào tốc độ nhằm kết thúc pha bóng. Cú giật sát thủ có thể được xem là ở giữa cú đập mạnh và cú giật, mục đích để có tốc độ cao kèm một ít xoáy để giúp kiểm soát cú đánh.Push - Đẩy bóng


The push is a stroke where you chop the ball (underspin), but do it over the table. If you stand further away from the table and chop, then that's simply a "chop", not a push. Contrary to popular opinion, the push is not a block.
 
Đẩy bóng là một cú đánh, trong đó bạn cắt vào trái bóng (xoáy xuống), nhưng quả cắt đó ở trên bàn bóng bàn. Nếu như bạn đứng xa bàn và cắt bóng, thì đó mới chính là cú “Cắt”, chứ không phải là cú Đẩy. Trái với nhiều người thường nghĩ, cú đẩy bóng không phải là cú chặn.

Reverse Penhold Backhand (RPB) - Đánh trái tay bằng mặt trái của vợt dọc


The reverse penhold backhand is the newly adapted style of penholders to start using a rubber on the backhand side as well for looping and hitting. This has changed the game drastically as penholders can now play aggressively on both wings.

Đánh trái tay bằng mặt trái của vợt dọc là một sự thích nghi mới mẻ của những người chơi vợt dọc bắt đầu bằng việc sử dụng mút bên mặt trái để giật và đánh bóng. Điều này đã thay đổi mạnh mẽ trận đấu vì giờ đây những người chơi vợt dọc đã có thể đánh bóng một cách linh hoạt ở cả 2 cánh.

Smash - Đập bóng


A smash is a very high-speed shot aimed at finishing the point with a flat hit (not particularly spinny). Smashes may generate some topspin, but are not as spinny as a loop stroke.

Đập bóng là cú đánh có tốc độ rất cao nhằm mục tiêu dứt điểm với một cú đánh phẳng (đặc biệt không có xoáy). Một số cú đập có thể tạo ra một ít xoáy lên, song chúng không xoáy bằng cú giật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét