Cộng đồng chia sẻ kiến thức về bóng bàn,nơi những người chơi bóng bàn giao lưu chia sẻ và tìm hiểu thêm kiến thức.

LightBlog

Breaking

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Từ điển bóng bàn phần 4: Lốp bóng và giật bóng


Lob - Câu bóng bổng /Lốp bóng 


A lob is a defensive stroke where the player lifts the ball for a very high return, allowing the opponent to smash. This is a common defensive strategy. While this is usually a disadvantage, a proficient lobber can win a high percentage of these points with consistency and waiting for openings to attack the smashed ball. 

Câu bóng bổng là 1 cú đánh phòng thủ, trong đó người chơi nâng bóng lên để trả bóng thật cao, chấp nhận cho đối phương đập bóng mạnh. Đây là lối phòng thủ phổ biến. Tuy nhiên cú đánh này thường có bất lợi, một đấu thủ câu bóng bổng giỏi có thể có tỷ lệ phần trăm thắng cao với những cú đánh này bằng sự kiên trì và chờ đợi mở ra một cú tấn công lại trái bóng mà đối phương đập sang.Loop - Giật


The "loop" is a stroke that generates a lot of topspin (with either the forehand or backhand). There are slower, spinnier loops as well as faster but not-as-spinny loops. The loop style is the most popular playing style in table tennis with a strategy heavily reliant on the loop stroke.

The loop is a great stroke because the heavy topspin helps the ball arc downward back on the table, yet it can still go very fast. The combination of speed and spin make it a shot that is both deadly (due to the speed), and controllable since it arcs back down to the table. In contrast, the smash has little topspin so there are fewer safe opportunities to use the smash effectively.

You can also add sidespin to make the loop "hook" to the side.

Giật bóng là cú đánh tạo ra nhiều xoáy lên (với cú đánh thuận tay hoặc trái tay). Có những cú giật chậm hơn, xoáy hơn cũng như có những cú giật nhanh hơn mà ít xoáy. Lối đánh giật bóng thường là lối chơi phổ biến nhất trong bóng bàn với chiến thuật dựa nhiều vào cú giật.

Giật bóng là cú đánh rất hay vì xoáy lên nhiều giúp cho trái bóng rơi theo hình vòng cung trên bàn bóng bàn, lại còn lao rất nhanh (về phía trước - ND). Sự kết hợp giữa tốc độ và độ xoáy làm cho cú đánh có cả 2 sự nguy hiểm (do tốc độ), và khả năng kiểm soát vì nó rơi xuống với hình vòng cung trên bàn. Mặt khác, cú đập bóng có một ít xoáy lên cũng có một số cơ hội an toàn để sử dụng cú đập một cách hiệu quả.
Bạn cũng có thể thêm xoáy ngang nhằm làm cho cú giật “qụeo” sang ngang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét